Rondje Randweg

Gemeente geeft tekst en uitleg over plannen Randweg Bladel

Toen de Randweg om Bladel vanwege nieuwbouw aan de westkant niet echt een Randweg meer was, moest er een nieuwe komen. Enkele weken geleden zijn aan de zijde van de Sniederslaan de eerste beginselen gemaakt. Wethouders Wim van der Linden en Fons d’Haens lopen ons stapsgewijs door het traject heen.

Randweg Bladel

Drie fases

Het traject begint bij de N284, als die ter hoogte van de Sniederslaan afsplitst richting Bladel. “Dat is fase 1”, vertelt de wethouder. “Die loopt tot aan de weg naar Casteren, de Molenweg. Fase 2 loopt van daar tot aan de rotonde bij de Gozelinusbocht. Die zijn we nu aan het voorbereiden, en begint direct na fase 1. Fase 3 is de Gozelinusbocht, en daarna gaat daar de nieuwe Randweg aansluiten op industrieterrein De Beemd.”

Een groot deel van fase 1 is klaar aan het begin van het nieuwe schooljaar. “Dat was voor ons een vereiste gelet op de verkeersveiligheid van scholieren, met name scholieren die voor het eerst naar de brugklas gaan”, aldus Wim van der Linden.

Waterproblematiek

De overvloedige neerslag van juni heeft ook de plannen voor de Randweg niet onaangetast gelaten. “In juni is er nergens zo veel regen gevallen als in de gemeente Bladel”, weet Fons d’Haens. “We gaan ook de watervoorzieningen onder handen nemen: wegen worden beter watervoerend gemaakt, we gaan zorgen voor een betere afstroming van het hemelwater, dat ontkoppeld zal worden van het riool. Ook zal er op de P.G. Ballingslaan nieuwe riolering aangelegd worden om het wateroverlast in dat gebied te verkleinen.” De realisatie van fase 2 kan daarom pas begin 2017 aanvangen.

Veiligheid en uniformiteit

Ook de veiligheid, met name voor fietsers, was een steeds groter aandachtspunt van de weg. “Overal wordt het fietspad vrijliggend, en rood geasfalteerd”, gaat Wim van der Linden verder. “Aan de zijde van het Pius X komt er een dubbelzijdig fietspad, zodat er een snelle verkeersafwikkeling is en de scholieren nog maar één keer over hoeven te steken.” Alle oversteekplekken worden voorzien van vluchtheuvels, zodat fietsers gefaseerd over kunnen steken. Daarnaast zal er een inhaalverbod gaan gelden voor auto’s. De gehele weg wordt duurzaam verlicht door led-lampen, en op de kruispunten zal er strategisch wat groen weggehaald worden om de overzichtelijkheid te waarborgen.

“We hebben gekozen voor uniformiteit van verkeerslicht tot verkeerslicht”, zegt de wethouder tot slot. “Daarom blijft de maximumsnelheid ook 50 km/u. De weg komt geheel in banden te liggen, wat ook veiligheid bevordert, en wat voorkomt dat mensen naast de weg gaan parkeren. We kiezen met de gehele Randweg, zowel de ruim 3 kilometer bestaande en de 800 meter nieuwe Randweg, voor een optimale mix van veiligheid, uniformiteit en doorstroming.”

(Dit artikel is een rectificatie van de versie die verscheen in PC55 op 27-7-2016.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.