Hoe kunnen we dit nou slím doen?

Geslaagde eerste participatie-bijeenkomst over bereikbaarheid

De regio Zuid-Oost Brabant werkt momenteel in razendsnel tempo aan het opstellen van een regionale bereikbaarheidsagenda voor de komende 15 jaar. Het doel hiervan is om middels een samenwerking met gemeentes en lokale ondernemers tot ideeën en de uitvoering daarvan komen, voor de toekomstige Brabantse infrastructuur.

(Dit artikel verscheen in PC55 op woensdag 27 april 2016.)

Samenwerking

Op donderdag 21 april hadden zich vertegenwoordigers van zowel de provincie, de gemeentes Bladel, Reusel – de Mierden en Eersel, evenals enkele betrokken ondernemers, zich verzameld in Den Herd in Bladel. Deze drie Kempische gemeentes hebben voor een nauwe samenwerking gekozen, omdat veel verkeersproblematiek vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. De 21 gemeentes in de metropoolregio Eindhoven hebben deze zogenaamde bereikbaarheidsagenda opgepakt.

“Eind vorig jaar zijn we begonnen met een studie binnen de regio”, begint Wim van der Linden, wethouder openbare werken bij de gemeente Bladel. “Samen proberen we de verkeersproblematiek in de regio aan te pakken. Bijvoorbeeld rond de N284 en de A67, maar we kijken ook verder. Vandaag geven we een inkijk in wat er gedaan kan worden, en staan we open voor ideeën.”

15 jaar vooruit

Verkeersexpert Martin Wouters begeleidt namens de Kempengemeenten met het uiteenzetten van de problematiek, en met het aandragen van oplossingen. “We gaan voor een algehele aanpak in Zuid-Oost Brabant”, vertelt hij. “We willen maatregelen in de vorm van projecten aandragen voor de komende 15 jaar.”

Bekende problemen zijn de doorstroming van de N284, en sluipverkeer dat de A67 ontwijkt. “Andere verbeterpunten zijn onder andere de problemen rondom de beperking van vrachtverkeer richting België, de kwaliteit van de fietsverbinding van Reusel naar Eersel, en de ontsluiting van Bladelse bedrijventerreinen en Reuselse landbouwgebieden”, aldus Martin.

Slimme aanpak

Het tweede deel van de avond wordt er voor elke gemeente een groepje gemaakt. Op iedere tafel komt een plattegrond met daarop probleempunten en knelpunten te liggen. “Laten we samen in gesprek gaan”, zegt Martin. “Er zijn oplossingen nodig, maar hoe kunnen we dit nou slím doen?”

Wat volgt is een actieve discussie, waarin mensen constructieve argumenten aandragen en werken aan een slimme aanpak. Het fietsprobleem zou opgelost kunnen worden met een snelfietsroute naast de N284, terwijl de lange wachtrijen bij stoplichten zouden kunnen worden opgelost met slimme auto’s die middels hun navigatiesystemen communiceren met andere auto’s en met verkeerslichten. Ook is het bieden van alternatieven voor werkverkeer iets dat zowel verkeer als milieu ten goede komt. “Denk aan carpoolplekken, e-bikes, regiotaxi’s, en openbaar vervoer”, aldus Martin tot slot.

Wim van der Linden is tevreden over het eindresultaat. “Ik heb veel interessante opdrachten en suggesties gehoord”, concludeert hij. “We gaan ermee aan de slag; vóór de zomervakantie moet ons plan klaar zijn.”

Bookmark the permalink.